Przedstawiamy oficjalną koszulkę!

Przedstawiamy oficjalną koszulkę  XVIII Biegu Europejskiego, który odbędzie się 18 kwietnia w Gnieźnie. 

Głównym motywem graficznym jest budynek parlamentu – jeden z symboli stolicy Węgier i całego kraju.

Położony nad Dunajem, w dzielnicy Peszt, jestjednym z największych gmachów parlamentów narodowych na świecie.
Na koszulce znajdują się również barwy Węgier, którym poświęcona jest tegoroczna edycja biegu.

Gnieźnieński Bieg Europejski co roku zaskakuje swoich uczestników innym motywem przewodnim. Od 2015 roku każda kolejna edycja imprezy dedykowana jest innemu państwu Unii Europejskiej co powoduje, że impreza posiada nie tylko wymiar sportowy, ale również edukacyjny. Jest także ciekawym wyróżnikiem spośród wielu innych biegów na dystansie 10 km w Polsce.

Były już edycje nawiązujące tematyką do Niemiec, Danii, Włoch, Francji czy jak w roku ubiegłym – Hiszpanii. Podczas tegorocznej edycji biegacze będą mieć możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat Węgier.

Znajdzie to swoje odzwierciedlenie na oficjalnych koszulkach XVIII Biegu Europejskiego, na których oprócz węgierskich barw znajdzie się budynek parlamentu. Gmach powstał po połączeniu trzech dawnych miast w jedno – Budapeszt. Władze miejskie uznały, że zjednoczona stolica potrzebuje nowej, reprezentacyjnej siedziby.
Główna fasada skierowana jest w stronę Dunaju, ale główne wejście umiejscowione jest na placu parlamentarnym. Największymi salami parlamentu
jest dawna Izba Niższa (dzisiejsze Zgromadzenie Narodowe) oraz dawna Izba Wyższa, obecnie pełniąca funkcję reprezentacyjnej sali konferencyjnej. Gmach jest otwarty dla zwiedzających, choć w okresie sesji parlamentarnych mogą być ograniczenia jego dostępności. W podziemiach znajduje się muzeum poświęcone węgierskiemu parlamentaryzmowi.

Klub Altom © 2024. All rights reserved.