Warning: Undefined array key "options" in /home/platne/serwer44954/public_html/wp-content/plugins/trx_addons/components/api/elementor/elementor.php on line 1045

Dania

Flaga Danii jest czerwonym prostokątem z białym krzyżem.

Herb narodowy Danii sięga czasów króla Waldemara I Wielkiego. W polu złotym, trzy lwy błękitne kroczące w słup, koronowane i uzbrojone czerwono, pomiędzy dziewięcioma czerwonymi sercami.

DaniaKrólestwo Danii (duń. Kongeriget Danmark) – państwo położone w Europie Północnej (Skandynawia). Językiem urzędowym jest duński, a waluta korona duńska.

Najmniejsze z państw nordyckich. Danię zamieszkują gł. Duńczycy stanowiący 95% ogółu ludności (2005), poza tym Turcy, Norwegowie, obywatele Wielkiej Brytanii i byłej Jugosławii, Irańczycy, Niemcy, Szwedzi, także Polacy, m.in. na wyspach Falster, Lolland i Langeland. Dominującą religią jest protestantyzm (luteranizm), który wyznaje 95% ludności Danii, inne większe grupy stanowią katolicy (1%) i wyznawcy judaizmu (0,1%).

Od poł. lat 70. Danię cechuje bardzo niski, oscylujący wokół 0 wzrost liczby ludności (1970 — 4929 tys. mieszk., 1980 — 5123 tys., 1985 — 5114 tys., 1990 — 5140 tys.) oraz mały, w 2. poł. lat 80. nawet ujemny, przyrost naturalny (0,7‰, 2006). W ogólnej liczbie ludności Danii jest znaczny udział mieszkańców w wieku ponad 65 lat — 15,2% i stosunkowo nieduży dzieci (poniżej 15 lat) — 18,7%, na 100 mężczyzn przypadają 103 kobiety; przeciętna długość życia — 75 lat dla mężczyzn i 80 lat dla kobiet. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 125 mieszk. na km2; W jej skład wchodzą też formalnie Grenlandia oraz Wyspy Owcze, które posiadając szeroką autonomię tworzą z kontynentalną Danią Wspólnotowe Królestwo Danii (Rigsfællesskabet).

Dania graniczy od południa z Niemcami, zaś przez cieśninę Sund sąsiaduje ze Szwecją. Dania jest państwem Unii Europejskiej, a także członkiem OECD, NATO, ONZ, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Unii Nordyckiej i innych organizacji międzynarodowych. Dania jest członkiem założycielem Rady Europy.

Konstytucja Danii przewiduje szczególną procedurę wyrażania zgody na przekazanie przez władze Królestwa Danii wykonywania przysługujących im uprawnień organom międzynarodowym. Dla podjęcia decyzji w takiej sprawie wymagana jest kwalifikowana większość 5/6, a w przypadku uzyskania poparcia jedynie zwykłej większości członków Folketingu na wniosek rządu rozstrzygnięcie następuje w drodze referendum.

 

POLSKA

DANIA

POWIERZCHNIA KRAJU

322 575 km²

43 098,31 km²

LICZBA LUDNOŚCI

38 186 860

5 614 000

WSKAŹNIK BEZROBOCIA

8,30 %

6,3 %

WSKAŹNIK URBANIZACJI

61,8 %

85,1 %

PKB NA 1 MIESZKAŃCA (USD)

23 273

59 831,70

PRZYROST NATURALY

-0.06 %

0,4 %

WALUTA

POLSKI ZŁOTY

KORONA DUŃSKA

Powiązanie z Polską :

Stosunki polsko duńskie to dziwny przypadek. Mimo niewielkiego oddalenia mało o sobie przez stulecia wiedzieliśmy. Zapewne z winy Bałtyku, w myśl staropolskiego porzekadła, że: Może nie znać co to morze, Polak kiedy pilnie orze. Jednak podstawową przyczyną było konsekwentne zorientowanie polityki Polski w kierunku wschodnim i południowym. A zatem z racji szczupłości materiału poprowadzimy naszą gawędę dwoma torami. 
Pierwszy – to kontakty i wzajemne oddziaływanie a drugi, równie bogaty – wspólnota losów i podobne doświadczenia, -nie zawsze przez współczesnych zauważane, doceniane i wykorzystywane. 
Żyjący z morza Duńczycy przejawiali więcej ruchliwosci a ślady ich obecności, może nawet osadnictwa, znajdujemy na wybrzeżu -w nazwach miejscowości: Oksywie, Rozewie czy Holm na Leniwce. Trwałą osadą –prawdopodobnie kupiecką, był także Jomsborg (Jumme) na Wolinie. Do łupieżczych wypraw Wikingów na większą skalę prawdopodobnie nie dochodziło. Czy to z powodu niewielkiej atrakcyjności słowiańskich puszcz czy silniejszej niż gdzie indziej woli oporu.

Znani Duńczycy :

Niels Bohr (1885-1962) – w 1922 roku za teorię budowy atomu wodoru Bohr został nagrodzony Nagrodą Nobla. Ten wybitny duński fizyk stworzył tzw. szkołę kopenhaską, ośrodek naukowy, z którego wywodzi się wiele sław świata fizyki. Bohr, w swojej interpretacji teorii kwantowej, doświadczał krytyki ze strony Einsteina, z którym prowadził głębokie i żywe dyskusje. 

Karen Blixen (1885-1962) – wytypowana przez Ernesta Hemingwaya jako kandydatka do nagrody Nobla, ostatecznie nagrody tej nie otrzymała, otrzymał ją za to Hemingway. Szczególny rozgłos zdobyła powieść Blixen, zawierająca refleksje z pobytu pisarki w Kenii. Wydane w 1937 roku ..Pożegnanie z Afryką” stało się w 1985 inspiracją dla Sidneya Pollacka do nakręcenia filmu pod tym samym tytułem.

Soren Kierkegaard (1813-1855) – współczesny Hansowi Christianowi Andersenowi, filozof Soren Kierkegaard, w rzeczywistości został odkryty i doceniony dopiero w XX wieku. Kierkegaard stworzył podwaliny nowego systemu filozoficznego zwanego egzystencjalizmem. Nurt ten stawia przed filozofią zadanie rozpoznania tego, co jest jednostkowe, co dla każdego człowieka jest prawdą właściwą wyłącznie dla jego życia.

Klub Altom © 2024. All rights reserved.