Zapisy do Biegu Europejskiego zostaną uruchomione 05.01.2023 godz.14:00

ZAPISY

Wszyscy Uczestnicy Biegu muszą być urodzeni przed 01.04.2007 r., czyli w dniu Biegu posiadać ukończone 16 lat. 

Dla osób poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w biegu.

Druk do pobrania poniżej:

Klub Altom © 2023. All rights reserved.