Zapisy do Biegu Europejskiego zostały uruchomione 23.03.2021 godz.12:00

ZAPISY

Wszyscy Uczestnicy Biegu muszą być urodzeni przed 29.05.2005 r., czyli w dniu Biegu posiadać ukończone 16 lat. W trakcie rejestracji Uczestnik musi posiadać dowód tożsamości w celu weryfikacji danych, w tym daty urodzenia.

Dla osób poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w biegu.

Druk do pobrania poniżej:

Klub Altom © 2022. All rights reserved.