Dołącz

do nas

Jeżeli jesteś gotowy na przeżycie przygody, masz ukończone 16 lat, kochasz sport i niepowtarzalną atmosferę towarzyszącą dużej imprezie sportowej, chcesz poznać nowych ludzi, dla których bezinteresowna pomoc innym ma również znaczenie - zapraszamy do udziału w wolontariacie przy organizacji Biegu Europejskiego. Do współpracy zachęcamy również nauczycieli, którzy mogliby kierować grupą wolontariuszy z własnej szkoły.

W razie pytań – pisz: klaudi_koza@wp.pl lub dzwoń +48 668 161 620

Do zobaczenia podczas XX Biegu Europejskiego!

zespoły

zadaniowe

Serce organizacyjne imprezy sportowej. Przez biuro zawodów przechodzą wszyscy uczestnicy biegu, by odebrać pakiet startowy z własnym numerem. Wolontariusze pomagają w przygotowaniu pakietów startowych, organizacji biura zawodów oraz w sprawnym jego funkcjonowaniu.

Każdy zawodnik w Biegu Europejskim musi mieć możliwość pozostawienia rzeczy osobistych w depozycie. Zadaniem tego zespołu wolontariuszy jest bezpieczne przechowanie bagażu, zadbanie o ich ład i porządek oraz pilnowanie, aby pozostawione rzeczy po skończonym biegu trafiły do właścicieli. Praca prosta, ale przy dużej liczbie uczestników wymaga sprawnego działania.

Zespół wolontariuszy obsługujący biegaczy podczas startu i mety. Na mecie wolontariusze wręczają wodę oraz pamiątkowy medal wszystkim, którzy ukończyli bieg.

Grupa organizacyjna do różnych zadań . Do tego zespołu zapraszamy wolontariuszy płci męskiej z dużą ilością siły i zapału do pracy. Trzeba być przygotowanym do ciężkiej pracy, gdyż zadania, które mogą się zdarzyć bywają nieprzewidywalne.

Grupy osób , które muzyką, śpiewem i tańcami mogą kibicować wszystkim zawodnikom na trasie biegu i zagrzewać ich do jeszcze większego wysiłku. Do zadań grupy należy przygotowanie punktu kibicowania z niezbędnym sprzętem oraz kulturalny doping podczas trwania biegu.

zgoda

rodziców

Jeżeli będziesz wolontariuszem podczas XX Biegu Europejskiego, a jesteś osobą niepełnoletnią - koniecznie pobierz z naszej strony zgodę rodzica/opiekuna prawnego na Twój udział w wolontariacie. Możesz wydrukować formularz lub poprosić rodzica/opiekuna o odręczne sporządzenie dokumentu o tej samej treści. Zgodę należy dostarczyć
do organizatora podczas spotkania organizacyjnego ( data, godzina oraz miejsce podane będzie na stronie internetowej Biegu Europejskiego).

Zgoda rodziców na wolontariat

Klub Altom © 2023. All rights reserved.