Zgoda rodziców na wolontariatJeżeli będziesz wolontariuszem podczas  Biegu Europejskiego, a jesteś osobą niepełnoletnią - koniecznie pobierz z naszej strony zgodę rodzica/opiekuna prawnego na Twój udział w wolontariacie. Możesz wydrukować formularz lub poprosić rodzica/opiekuna o odręczne sporządzenie dokumentu o tej samej treści. Zgodę należy dostarczyć
do organizatora  podczas  spotkania organizacyjnego ( data, godzina oraz  miejsce podane będzie na  stronie internetowej Biegu Europejskiego).


Zgoda rodziców na wolontariat

 

 treść została wydrukowana ze strony
http://www.biegeuropejski.pl/strona,.html