Zespoły zadanioweBIURO ZAWODÓW

Serce organizacyjne imprezy sportowej. Przez biuro zawodów przechodzą wszyscy uczestnicy biegu, by odebrać pakiet startowy z własnym numerem. Wolontariusze pomagają w przygotowaniu pakietów startowych, organizacji biura zawodów oraz w sprawnym jego funkcjonowaniu.

 

DEPOZYTY

Każdy zawodnik w Biegu Europejskiego musi mieć możliwość pozostawienia rzeczy osobistych w depozycie. Zadaniem tego zespołu wolontariuszy jest bezpieczne przechowanie bagażu, zadbanie o ich ład i porządek oraz pilnowanie, aby pozostawione rzeczy po skończonym biegu trafiły do właścicieli. Praca prosta, ale przy dużej liczbie uczestników wymaga sprawnego działania.

 

START/META

Zespół wolontariuszy obsługujący biegaczy podczas startu i mety. Na mecie wolontariusze wręczają pamiątkowy medal wszystkim, którzy ukończyli bieg.

 

ZADANIA  SPECJALNE

Grupa organizacyjna do różnych zadań . Do tego zespołu zapraszamy wolontariuszy płci męskiej z dużą ilością siły i zapału do pracy. Trzeba być przygotowanym do ciężkiej pracy, gdyż zadania, które mogą się zdarzyć bywają nieprzewidywalne.

 

PUNKTY KIBICOWANIA

Grupy osób , które muzyką, śpiewem i tańcami mogą kibicować wszystkim zawodnikom na trasie biegu i zagrzewać ich do jeszcze większego wysiłku. Do zadań grupy należy przygotowanie punktu kibicowania z niezbędnym sprzętem oraz kulturalny doping podczas trwania biegu.treść została wydrukowana ze strony
http://www.biegeuropejski.pl/strona,.html