Udział niepełnoletnichWszyscy Uczestnicy Biegu muszą być urodzeni przed 6.04.2003 r., czyli w dniu Biegu posiadać ukończone 16 lat.

Osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo posiadać wypełnione i podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział w biegu i zdolności dziecka do udziału w biegu”.

 

Formularz do pobrania.

 

 Osoba niepełnoletnia odbiera Pakiet i Numer Startowy wraz z rodzicem lub prawym opiekunemtreść została wydrukowana ze strony
http://www.biegeuropejski.pl/strona,.html