RegulaminPEŁEN REGULAMIN XV BIEGU EUROPEJSKIEGO - koniecznie przeczytaj!

 

Uwaga: Organizatorzy zwiększyli limit uczestników do 1500

 

Wyciąg z regulaminu:
 

I. Organizator:

Klub Sportowy „ALTOM” Gniezno, ul. Roosevelta 116a, 62-200 Gniezno, tel. 882044122 e- mail: biuro@klubaltom.pl www.klubaltom.pl  

II. Termin i miejsce:

8 kwietnia 2017 r. godz. 17:00,  start w meta na gnieźnieńskim Rynku

 

III. Trasa:
Dystans 10 km (2 pętle w centrum miasta:)

            Trasa posiada atest PZLA.

Pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów w numerach startowych.

Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto z wyjątkiem pierwszych 50 zawodników na mecie. Ze względów organizacyjnych ustala się limit czasu 1,5 godziny

IV. Uczestnictwo:

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu Uczestników Biegu w ilości 1250 Uczestników. W przypadku wyczerpania limitu Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenie rejestracji jak również zwiększenia tego limitu.

3.  Uczestnik musi wyrazić akceptację wymogów zawartych w Regulaminie,

4.   Odbiór Pakietu Startowego w Biurze Zwodów w godzinach jego otwarcia osobiście z dokumentem tożsamości.

V. Zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać:

- za pośrednictwem portalu internetowego Datasport dostępnego pod adresem:   http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=2695www.biegeuropejski.pl

- bezpośrednio w biurze zawodów: hala sportowa II LO w Gnieźnie ul. Łubieńskiego 3/5 w piątek 7.04.2017 r. w godzinach 18:00 – 21:00 i w dniu zawodów 8.04.2017 r. od godziny 12:00 do 15:30

Lista startowa zawiera wyłącznie uczestników z zarejestrowaną opłatą startową.

Odbiór Numeru Startowego przez Uczestnika jest równoznaczny z akceptacja Regulaminu biegu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb biegu i organizatora.

VI. Opłata startowa:

Opłata startowa wynosi 50 PLN oraz dla osób powyżej 65 lat  – 30 PLN w terminie do 31.01.2017 r. Od 1.02.2017 r do 31.03.2017 r opłata dla wszystkich wynosi 65 PLN

W Biurze Zawodów 7-8.04.2017 r. opłata startowa wynosi 100 PLN bez względu
na wcześniejsze zgłoszenie (pod warunkiem nie przekroczono wcześniej limitu 1250 zgłoszonych i opłaconych uczestników).

Opłaty startowej należy dokonać za pośrednictwem płatności elektronicznych bezpośrednio po internetowej rejestracji. W uzasadnionych przypadkach możliwy jest zwrot opłaty do 7 dni od daty wpłaty jednak nie później niż 14 dni przed datą zawodów. Istnieje możliwość scedowania własnej opłaty startowej na inną osobę, jednak nie później niż 17 marca 2017 r. Można tego dokonać logując się na własnym profilu formularza zgłoszeniowego. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.We wszelkich sprawach płatności elektronicznych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: platnosci@datasport.pl.

 

 

 treść została wydrukowana ze strony
http://www.biegeuropejski.pl/strona,.html