Wyciąg z regulaminu: 

I. Organizator:

Klub Sportowy „ALTOM” Gniezno, ul. Roosevelta 116a, 62-200 Gniezno, tel. 882044122 e- mail: biuro@klubaltom.pl www.klubaltom.pl  

II. Termin i miejsce:

18 kwietnia 2020 r. godz. 17:00,  start w meta na gnieźnieńskim Rynku

III. Trasa:
Dystans 10 km 

Trasa posiada atest PZLA.

Pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów w numerach startowych.

Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto z wyjątkiem pierwszych 50 zawodników na mecie. Ze względów organizacyjnych ustala się limit czasu 1,5 godziny

IV. Uczestnictwo:

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej.

2. Limit Uczestników Biegu w ilości 1250. W przypadku wyczerpania limitu Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenie rejestracji jak również zwiększenia tego limitu.

3.  Uczestnik musi wyrazić akceptację wymogów zawartych w Regulaminie,

4.   Odbiór Pakietu Startowego w Biurze Zwodów w godzinach jego otwarcia osobiście z dokumentem tożsamości. Pakiet Startowy może również odebrać osoba upoważniona z własnym    dowodem tożsamości oraz podpisanym oświadczeniem. 

V. Zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać:

– za pośrednictwem portalu internetowego Datasport dostępnego pod adresem:  https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4447www.biegeuropejski.pl

– bezpośrednio w biurze zawodów: hala sportowa II LO w Gnieźnie ul. Łubieńskiego 3/5 w piątek 17.04.2020 r. w godzinach 18:00 – 21:00 i w dniu zawodów 18.04.2019 r. od godziny 12:00 do 15:30

Lista startowa zawiera wyłącznie uczestników z zarejestrowaną opłatą startową.

Odbiór Numeru Startowego przez Uczestnika jest równoznaczny z akceptacja Regulaminu biegu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb biegu i organizatora.

VI. Opłata startowa:

 dla pierwszych 250 osób, które dokonają pełnego zgłoszenia* 55

 dla kolejnych 250 osób (2511–500), które dokonają pełnego zgłoszenia* 60

 dla kolejnych 250 osób (501–750), które dokonają pełnego zgłoszenia* 65
 
 dla kolejnych 250 osób (751–1000), które dokonają pełnego zgłoszenia* 70
 
 dla kolejnych 250 osób (1001- 1250), które dokonają pełnego zgłoszenia* 75
 
  dla osób powyżej 65 lat, które dokonają pełnego zgłoszenia* do 31.01.2019   35
 
* pełne zgłoszenie – wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej
 

W Biurze Zawodów 17-18.04.2019 r. opłata startowa wynosi 100 PLN bez względu na wcześniejsze zgłoszenie (pod warunkiem nie przekroczono wcześniej limitu 1250 zgłoszonych i opłaconych uczestników). Organizator zwalnia z opłaty startowej zawodników, którzy ukończyli wszystkie dotychczasowe edycje Biegu Europejskiego pod warunkiem zgłoszenia do 31 stycznia 2020 roku i przesłania tej informacji do biuro@klubaltom.pl

Opłaty startowej należy dokonać za pośrednictwem płatności elektronicznych bezpośrednio po internetowej rejestracji. W uzasadnionych przypadkach możliwy jest zwrot opłaty do 14 dni od daty wpłaty jednak nie później niż 14 dni przed datą zawodów. Istnieje możliwość scedowania własnej opłaty startowej na inną osobę, jednak nie później niż 17 marca 2020 r. Przepisanie – scedowanie opłaty startowej na inną osobę możliwe jest za dodatkową opłatą w wysokości 15 zł (kontakt z firma Datsport) W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi. We wszelkich sprawach płatności elektronicznych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: platnosci@datasport.pl.

Klub Altom © 2021. All rights reserved.