Wyciąg z regulaminu: 

I. Organizator:

Klub Sportowy „ALTOM” Gniezno, ul. Roosevelta 116a, 62-200 Gniezno, tel. 882044122 e- mail: biuro@klubaltom.pl www.klubaltom.pl  

II. Termin i miejsce:

Od 29.05.2021 r. (sobota) godz. 10:00 do 30.05.2021 r (niedziela) godz. 18:00, start i meta w pobliżu plaży nad jeziorem Winiary w Gnieźnie.

III. Trasa:
Dystans 10 km 

Pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów w numerach startowych.

Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto.

IV. Uczestnictwo:

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej.

2. Limit Uczestników Biegu w ilości 1500. W przypadku wyczerpania limitu Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenie rejestracji jak również zwiększenia tego limitu.

3.  Uczestnik musi wyrazić akceptację wymogów zawartych w Regulaminie,

4.   Odbiór Pakietu Startowego w Biurze Zwodów w godzinach jego otwarcia osobiście z dokumentem tożsamości. Pakiet Startowy może również odebrać osoba upoważniona z własnym    dowodem tożsamości oraz podpisanym oświadczeniem. 

V. Zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać:

– za pośrednictwem portalu internetowego Datasport dostępnego pod adresem:  https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4447; www.biegeuropejski.pl, 

– bezpośrednio w biurze zawodów: biuro zawodów zlokalizowane jest przy ul. Sportowej 5, Hala Widowiskowo – Sportowa nr 2 (żółty budynek). Godziny otwarcia biura: w sobotę 29.05.2021 r. w godzinach 9:00 – 18:00 oraz w niedzielę 30.05.2021 r. w godzinach 9:00 do 16:00.

Lista startowa zawiera wyłącznie uczestników z zarejestrowaną opłatą startową.

Odbiór Numeru Startowego przez Uczestnika jest równoznaczny z akceptacja Regulaminu biegu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb biegu i organizatora.

VI. Opłata startowa:

Opłata startowa wynosi 79 złotych.

Opłaty startowej należy dokonać za  pośrednictwem płatności elektronicznych.

W Biurze Zawodów 29 – 30.05.2021 r. opłata startowa wynosi 120 PLN bez względu na wcześniejsze zgłoszenie (pod warunkiem, że nie przekroczono wcześniej limitu 1500 zgłoszonych i opłaconych uczestników).

 
 
 

Organizator zwalnia z opłaty startowej zawodników, którzy ukończyli wszystkie dotychczasowe edycje Biegu Europejskiego po warunkiem zgłoszenia do 31 marca 2021 roku i przesłania tej informacji do biuro@klubaltom.pl.

Istnieje możliwość scedowania własnej opłaty startowej na inną osobę, jednak nie później niż do 30 kwietnia 2021 r. Można tego dokonać logując się  na własnym profilu lub przez kontakt z firmą Datasport. Przepisanie – scedowanie opłaty startowej na inną osobę możliwe jest za dodatkową opłatą w wysokości 15 zł. We wszystkich sprawach związanych ze zgłoszeniami i opłatami oraz przepisaniem pakietów prosimy o kontakt: z firmą DATASPORT (www.datasport.pl  lub  biuro@datasport.pl  

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi. We wszelkich sprawach płatności elektronicznych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: platnosci@datasport.pl.

Klub Altom © 2022. All rights reserved.