Wyciąg z regulaminu: 

I. Organizator:

Klub Sportowy „ALTOM” Gniezno, ul. Roosevelta 116a, 62-200 Gniezno, tel. 882044122 e- mail: biuro@klubaltom.pl www.klubaltom.pl  

II. Termin i miejsce:

01.04.2023 r. (sobota) godz. 17:00, start i meta na gnieźnieńskim Rynku

III. Trasa:
Dystans 10 km, ulicami Gniezna, asfalt, kostka brukowa.

Pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów w numerach startowych.

Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto.

IV. Uczestnictwo:

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej.

2. Limit Uczestników Biegu w ilości 1100 Uczestników. W przypadku wyczerpania limitu Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenie rejestracji jak również zwiększenia tego limitu.

3.  Uczestnik musi wyrazić akceptację wymogów zawartych w Regulaminie,

4.   Odbiór Pakietu Startowego w Biurze Zawodów w godzinach jego otwarcia. Podstawą odbioru zestawu startowego jest okazanie przez zawodnika biletu na bieg z QR kodem  w Biurze Zawodów. 

V. Zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać:

– za pośrednictwem portalu internetowego Datasport http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=7505  

– bezpośrednio w biurze zawodów: biuro zawodów zlokalizowane jest w hali sportowej II LO w Gnieźnie ul. Łubieńskiego 3/5.

Godziny otwarcia biura:

w piątek 31.03.2023 r. w godzinach 17:00 – 21:00 oraz
w dniu zawodów 1.04.2022 r. w godzinach 12:00 do 15:30.

Lista startowa zawiera wyłącznie uczestników z zarejestrowaną opłatą startową.

Odbiór Numeru Startowego przez Uczestnika jest równoznaczny z akceptacja Regulaminu biegu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb biegu i organizatora.

VI. Opłata startowa:

PAKIET STANDARD, który zawiera: numer startowy z chipem, agrafki, na mecie medal oraz posiłek regeneracyjny. Pakiet standard nie zawiera koszulki i innych ewentualnych gadżetów.

  • dla pierwszych 250 osób, które dokonają pełnego zgłoszenia* 65 zł
  • dla kolejnych 250 osób (251–500), które dokonają pełnego zgłoszenia* 69 zł
  • dla kolejnych 250 osób (501-750), które dokonają pełnego zgłoszenia* 75 zł
  • dla kolejnych 250 osób (751-1000), które dokonały pełnego zgłoszenia* 85 zł
  • dla kolejnych 100 osób 1001-1100), które dokonały pełnego zgłoszenia* 95 zł

PAKIET PREMIUM, który zawiera: to co pakiet standard plus pamiątkową koszulka oraz ewentualnie inne gadżety.

  • dla pierwszych 250 osób, które dokonają pełnego zgłoszenia* 105 zł
  • dla kolejnych 250 osób (251–500), które dokonają pełnego zgłoszenia* 109 zł
  • dla kolejnych 250 osób (501-750), które dokonają pełnego zgłoszenia* 115 zł
  • dla kolejnych 250 osób (751-1000), które dokonają pełnego zgłoszenia* 125 zł
  • dla kolejnych 100 osób (1001-1100), które dokonają pełnego zgłoszenia* 135 zł

* pełne zgłoszenie – wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty
startowej

Opłaty startowej należy dokonać za  pośrednictwem płatności elektronicznych.

Klub Altom © 2023. All rights reserved.