Wyciąg z regulaminu: 

I. Organizator:

Klub Sportowy „ALTOM” Gniezno, ul. Roosevelta 116a, 62-200 Gniezno, tel. 882044122 e- mail: biuro@klubaltom.pl www.klubaltom.pl  

II. Termin i miejsce:

13 -28 czerwca 2020 r.

III. Trasa:
Dystans 50 km 

Zawodnik może dystans 50 km pokonać w dowolnym terenie, przy zachowaniu przepisów ruchu drogowego oraz zaleceń Ministerstwa Zdrowia.

Uczestników nie obowiązuje limit czasu.

IV. Uczestnictwo:

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej.

2.  Uczestnik musi wyrazić akceptację wymogów zawartych w Regulaminie,

V. Zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać:

– za pośrednictwem portalu internetowego Datasport dostępnego pod adresem:  https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?

Lista startowa zawiera wyłącznie uczestników z zarejestrowaną opłatą startową.

VI. ZASADY

  1. Uczestnik rejestruje się do biegu na stronie datasport.pl lub www.biegeuropejski.pl
  2. Każdy z uczestników ma do pokonania dystans 50 km. Wskazany dystans można pokonać w dowolnych dniach, wyłącznie w terminie od dnia 13 czerwca 2020 r. g. 0.00 do dnia 28 czerwca 2020 roku g. 23.59.
  3. Dystans można pokonać na dwa sposoby:

 – Biegnąc jednorazowo 50 km,

 – rozkładając dystans 50 km na dowolną liczbę biegów, przy czym jeden bieg nie może być krótszy niż 5 km.

Uczestnik swój bieg może rejestrować na dowolnym urządzeniu rejestrującym czas i pokonaną trasę. Następnie przesyła plik w formacie GPX z popularnych i najchętniej używanych aplikacji lub urządzeń typu: Endomondo, Strava, Garmin, Suunto, Polar itd. Wyniki wszystkich odcinków biegu muszą zostać przesłane na stronę www.datasport.pl, do dnia 28 czerwca 2020 r. godz. 23.59.

VII. Opłata startowa:

  • 15 zł – BASIC – pakiet z numerem startowym i okolicznościowym dyplomem (do pobrania w pliku PDF)
  • 44 zł – STANDARD – pakiet z numerem startowym i okolicznościowym dyplomem (do pobrania w pliku PDF) oraz okolicznościowy medal.
  • 75 zł – PREMIUM – dodatkowo, koszulka techniczna w limitowanej wersji Wirtualnego Biegu Europejskiego.

Opłaty startowej należy dokonać za pośrednictwem płatności elektronicznych bezpośrednio po internetowej rejestracji.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

We wszelkich sprawach płatności elektronicznych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: platnosci@datasport.pl.

Klub Altom © 2020. All rights reserved.