Regulamin Biegu Przedszkolaka

WYCIĄG Z REGULAMINU

2. Organizator:
2.1. Klub Sportowy „ALTOM” Gniezno, ul. Roosevelta 116a, 62-200 Gniezno
tel. 882044122 e-mail: biuro@klubaltom.pl www.klubaltom.pl
2.2. Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miejski w Gnieźnie
3. Termin, miejsce, dystans:
3.1. Impreza odbędzie się 10 kwietnia 2021 (sobota) w Gnieźnie
3.2. Biegi dla przedszkolaków odbędą się na Rynku w Gnieźnie o godzinie 15:15
3.3. W biegach uczestniczyć mogą dzieci w wieku przedszkolnym 1 - 7 lat (roczniki 2020 - 2014)

4. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa:
4.1. Opłata startowa: 10 zł.
4.2. Zgłoszenia można dokonać w formie elektronicznej z panelu użytkownika dostępnego na stronie www.biegeuropejski.pl.
Zgłoszenia dokonuje rodzic lub opiekun z konta założonego na swoje (niedziecka!) dane korzystając z opcji "Dodaj dziecko"
4.3. Zapisy przyjmowane będą elektronicznie do 1 kwietnia 2021 lub do wyczerpania limitów miejsc lub w Biurze Zawodów pod warunkiem nie przekroczenia limitu uczestników.
4.4. Zgłoszenie jest skuteczne dopiero po dokonaniu opłaty startowej, nieopłacone zgłoszenie nie gwarantuje rezerwacji miejsca w ramach dostępnego limitu uczestników.
4.5. Biuro zawodów będzie czynne w dniach 09.04.2021 ( piątek) w godzinach 18.00 - 21.00 oraz 10.04.2021 (sobota) w godzinach 12.00 - 15.00 w sali sportowej II LO w Gnieźnie ul. Łubieńskiego 3/5 w Gnieźnie.
4.6. Każde zgłoszenie elektroniczne musi zostać potwierdzone podpisem na karcie zgłoszeniowej w Biurze Zawodów.

4.8. Potwierdzenie zgłoszenia podpisem rodzica lub opiekuna prawnego w Biurze Zawodów przed odbiorem pakietu startowego jest również oświadczeniem o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno – sportowych oraz zgodą na udział dziecka w Europejskim Biegu Żabki dla przedszkolaków, a także akceptacją niniejszego Regulaminu.
Bez powyższego, uczestnictwo w biegu nie będzie możliwe.

4.10. Wprowadza się limit 250 uczestników (łącznie dziewczęta i chłopcy).

4.12. Uczestnik Biegu Przedszkolaków jest zobowiązany wystąpić w biegu w koszulce oraz opasce na rękę otrzymanych w biurze zawodów.

5. Nagrody:
5.1. Każdy z uczestników biegu otrzyma przygotowane upominki bez względu na zajęte miejsce.

Pełen regulamin

Klub Altom © 2020. All rights reserved.